Textielrecycling

TexNL – Textielrecycling en meer

TexNL is de jongste telg van een familiebedrijf dat al ruim 30 jaar actief is in het inzamelen, sorteren, verwerken en vermarkten van gebruikt huishoudelijk textiel. TexNL specialiseert zich binnen de groep met name in de inzameling van textiel en ontwikkelt oplossingen om zoveel mogelijk textiel gescheiden in te zamelen en het percentage hergebruik en hoogwaardige recycling te verhogen. Het doel is om zoveel mogelijk lokaal te doen met het textiel om te voorkomen dat het ongesorteerd de grens over gaat.

TexNL is een erkende inzamelaar met alle benodigde certificeringen, waaronder het KIWA certificaat volgens de nieuwe certificeringsregels van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT).

Het meest duurzame wat met textiel kan worden gedaan is de levensduur verlengen. Eerst wordt er gesorteerd op wat herdraagbaar is, dit wordt verkocht. Wat overblijft wordt gesorteerd op materiaalsoort om daarna zo hoogwaardig mogelijk te recyclen.

Herdraagbare kleding wordt zo dicht mogelijk bij huis verkocht. Dit houdt in dat eerst wordt geprobeerd het textiel te verkopen in Nederland en pas als dat niet mogelijk is erbuiten. In Nederland doet TexnNL dat via hun eigen webshop EcoTrendy en via diverse tweedehandswinkels.

Van veel textiel wat buiten Nederland en buiten Europa afgezet wordt, is vaak niet duidelijk wat de eindbestemming is en wat ermee gedaan wordt. De groep waar TexNL deel van uitmaakt is echter  gevestigd in diverse landen buiten Nederland met eigen verkooppunten, zodat ze volledige controle hebben over de gehele keten. Hiermee onderscheidt TexNL zich nadrukkelijk in de markt.

Als het textiel echt versleten is of als er geen vraag naar is dan wordt het gerecycled. Deze kledingstukken worden gesorteerd op het soort materiaal en gereed gemaakt voor recycling. Dit wordt soms zelf gedaan (poetslappen snijden), soms met partners (nieuw garen maken van katoen) en veelal met externe partijen (hoogwaardige isolatie/vilt materiaal).

Maar ze gaan verder, o.a. door middel van schoolprojecten informeren ze de kinderen over het belang van textiel inzameling en recycling. Door het aanbieden van hun oude textiel kunnen kinderen sparen voor groenvoorzieningen op hun schoolplein. Dit levert niet alleen een voordeel op voor het recyclen van textiel maar ook een milieubewuster en gezonder schoolplein.

TexNL is zo continu op zoek naar nieuwe oplossingen en innovaties om steeds meer textiel een (hoogwaardig) nieuw leven te geven.

Onze partners

Enkele referenties