Gipsrecycling

Vangnedt organiseert het professioneel met partner New West Gypsum Recycling (NWGR)

Vangnedt levert kwaliteit, ook als het om het recyclen van gips gaat

De partner van Vangnedt op het gebied van gipsrecycling is New West Gypsum Recycling (NWGR). Deze organisatie is wereldleider in gipsrecycling. Zo wordt bijvoorbeeld op de locatie in de havens van Antwerpen ruim 50.000 ton gipsafval per jaar verwerkt. Hier en op de locatie in Keulen (D) wordt ook het gipsafval afkomstig uit Nederland verwerkt. Voor een efficiënte afvoer vanaf uw milieustraat of locatie hebben wij de beschikking over overslaglocaties in uw eigen regio. 

Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand

Het gipsafval dat onze partner NWGR in Antwerpen verwerkt, gaat op hetzelfde terrein het productieproces in van SaintGobain Gyproc en een paar uur later rollen de nieuwe gipsplaten uit de fabriek. Tussen de recycling en de productie van nieuwe gipsplaten vindt dus geen extra transport meer plaats. Deze efficiënte en op duurzaamheid gerichte werkwijze voegt extra waarde toe aan het toch al volledig recyclebare product ‘gips’. Door de ligging aan water kan het gipsafval zowel per as als per schip worden aangeleverd. 

De duurzaamheidswaarde van gips

Gips kan gerecycled worden zonder waardeverlies. Hoe vaak je gips ook recyclet, het blijft zijn eigenschappen behouden en kan hierdoor oneindig als grondstof voor nieuwe gipsproducten worden ingezet. Een bijzondere eigenschap die slechts voor enkele afvalstromen van toepassing is en het is daarom van belang om het waardevolle gips niet in andere circuits terecht te laten komen. 

Circulariteit in optima forma! 

Bij NWGR wordt uw gipsafval binnen enkele uren verwerkt tot nieuwe gipsplaten! Gyproc heeft het Cradle-to-Cradlecertificaat gekregen en laat dat zien door het op de gipsplaten te printenHet gips afkomstig van milieustraten kan hierdoor als nieuwe gipsplaat terugkomen in bouwprojecten binnen uw eigen gemeente of omgeving. Zo blijft het ‘dicht bij huis’ en is het volledig circulair. 

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkwijze plus duurzaamheids- en circulariteitinspanningen van onze partner in gipsrecycling checkt u: gypsumrecyclingbelgium.com 

NWGR en Vangnedt trekken samen op in realisatie VANG-doelstellingen en circulaire economie

  • NWGR recyclet gipsafval als vervanging van primaire grondstoffen 
  • Betrouwbare en nuchtere partners met enorme ervaring in recycling van gips 
  • Gips kan door het recyclingproces van NWGR oneindig worden hergebruikt.  

Onze partners

Enkele referenties