Tapijt

Onze partner Van Dijk Tapijtrecycling is dé Nederlandse specialist in recycling van tapijtafval

Genemuiden staat bekend als de tapijtstad van Europa en vormt de thuisbasis van het familiebedrijf Van Dijk Tapijtrecycling. Van Dijk is ooit gestart als transportbedrijf en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot marktleider en specialist op het gebied van tapijtrecycling in WestEuropaNederland telt zelf 15 tapijtproducenten en is daarmee derde op de ranglijst wereldwijd. Dat men bij Van Dijk aanklopte voor het zoeken naar oplossingen voor restmaterialen is daarom niet verwonderlijk. Er werd gezocht naar meerdere oplossingen: verwerking van de veelal lange tapijtrollen bleek in de huisvuilcentrales een onoverkomelijk probleem. Dit terwijl ook de calorische waarde vaak te hoog bleek. Daarnaast had de tapijtindustrie met de overheid een aantal bindende vergroeningsafspraken gemaakt. Last but not least waren daar de alsmaar stijgende kosten van afvalverwerking. Vanuit deze vragen kwam Van Dijk tot efficiënte oplossingen en streven zij naar verdere verduurzaming van de processen. 

Optimale Tapijtrecycling 

Samen met diverse partners startte Van Dijk Tapijtrecycling diverse ontwikkeltrajecten op. Een deel van deze trajecten is inmiddels operationeel en succesvol. Zo worden restproducten van de tapijtindustrie tot grondstoffen voor onder meer de cement- en automobielindustrie verwerkt. Door de ligging en de efficiënte werkwijze is tapijtrecycling dan ook een kernactiviteit geworden en groeiden zij uit tot de grootste speler op de West-Europese markt. Van Dijk Tapijtrecycling is actief voor gemeenten, milieustraten, afvalverwerkers en -inzamelaars en de tapijtindustrie.

 

Een nieuwe toekomst voor tapijtafval 

Veel restmateriaal dat ontstaat na sorteren, persen en verwerken van tapijt vindt haar weg naar de automobielindustrie. In veel auto’s wordt dit restmateriaal gebruikt als isolatiemateriaal of als opvulmateriaal voor stoelen. Ook functioneert het restmateriaal als omwikkeling van drainagebuizen. Een andere toepassing is het bewerken van het tapijt tot een schone vezel, dat als dempingsmateriaal in de bodems van paardenbakken en renbanen wordt toegepast. Ondertussen is onderzoek naar het onttrekken van polypropyleen uit tapijt in volle gang. Wellicht volgt hieruit dat de tapijtindustrie eigen restmaterialen weer gaat inzetten voor de productie van nieuw tapijt. Voor nu fungeren deze materialen al als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld plantenpotten en tuinmeubilair. 

Recycling van tapijt tot secundaire brandstof

Indien materiaalhergebruik niet (meer) mogelijk is, komt een tweede toepassing in beeld. Dit via een in eigen huis ontwikkelde technologie om tapijtafval om te zetten in secundaire brandstof. Zo worden garens en andere bestanddelen tot op het laatste deeltje verwerkt. Daaruit ontstaat fluff en/of een pellet(brokje), een materiaal met de zogenoemde R1-status, dat meerdere toepassingen heeft. Een belangrijk deel van het gerecyclede tapijt wordt bijvoorbeeld afgezet naar de Nederlandse, Belgische en Duitse cementindustrie en/of energiecentrales. Die gebruiken het product als secundaire brandstof ter vervanging van primaire brandstoffen als olie, gas en kolen. Op deze wijze kan een substantiële CO2 reductie in productie van cement gerealiseerd worden. 

Recyclingpercentages tapijtafval gemeenten 

De ingezamelde en gerecyclede hoeveelheden tapijtafval kunnen en mogen volledig worden meegeteld in de overall recyclingpercentages van gemeenten en helpen dus actief mee om de VANG-doelstellingen te realiseren! Er wordt gemiddeld ca. 2 kg per inwoner in Nederland ingezameld met een gemeentelijke herkomst. Daarmee is de stroom qua volume vergelijkbaar met bijvoorbeeld matrassen en harde kunststoffen. 

Contact Vangnedt als u meer wilt weten  

Onze partners

Enkele referenties