Karton- en papierrecycling

Onze partner: Van den Hende Recycling b.v. 

Vangnedt levert kwaliteit, ook in recycling van papier en karton

Het oud papier en karton dat onze partner Van den Hende Recycling inzamelt en verwerkt, is afkomstig van afvalinzamelbedrijven, gemeentenmilieustraten en productiebedrijven. Samen met Van den Hende staaVangnedt garant voor een gestroomlijnde en gecertificeerde afvoer en verwerking van oud papier en karton. Oprichter Wim van den Hende is in de jaren 70 met niks begonnen en uitgegroeid tot een gerespecteerde speler in het hart van de NoordNederlandse Papierindustrie. 

U, ik en alle Nederlanders gebruiken ca. 115 kilo papier en karton p.p. per jaar

Gezamenlijk is dat een slordige 1.900.000 ton oud papier en karton. Bedrijven gebruiken per jaar ruim 1.500.000 ton. Dit zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden en het is mede daarom dat de recycling van papier en karton een volwassen branche is. Binnen deze branche spelen Van den Hende Recycling en Vangnedt gezamenlijk een rol van betekenis.  

Inname via gemeenten en verwerkers, afzet naar partners binnen de keten

Van de eerder beschreven 115 kilogram papier en karton belandt 75 kilogram per jaar in de papierbak. Dit is of wordt netjes gescheiden van het restafval. Bedrijven en huishoudens zorgen samen voor 2.760.000 ton recyclebaar oud papier en karton. Een aanzienlijk deel van deze aantallen wordt via Van den Hende ingezameld en verwerkt. Na verwerking worden deze producten aangeboden aan vaste partners binnen de papier- en kartonbranche. Zij verwerken de door ons aangeboden papier- en kartongrondstoffen tot nieuwe papieren en kartonnen producten.  

Papier en karton worden maar liefst zeven maal hergebruikt!

Maar liefst 85% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Oud papier is dan ook de belangrijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten. Papier en karton zijn dan ook bij uitstek de materialen die een significante bijdrage leveren aan de circulaire economie. 

Gecertificeerde inzameling en verwerking van oud papier en karton
Van den Hende Recycling staat voor de gecertificeerde inzameling, verwerking en afvoer van oud papier en karton.

Zo wordt aan de branchegerichte (PRN) kwaliteitseisen voldaan. De logistiek van inzameling, verwerking en afvoer naar de papier- en kartonindustrie is zeer efficiënt georganiseerd.  

Certificaten

Van den Hende Recycling B.V. bezit de volgende certificaten: 

  • Deelnemingsovereenkomst PRN 
  • Erkenningsregeling Oud Papier en Karton (OPK) 
  • VCA* certificaat 
  • ISO 9001 certificaat 
  • ISO 14001 certificaat 
  • Cepi certificaat 

Vangnedt en Van den Hende Recycling verzorgen en ontzorgen

Van den Hende Recycling verzorgt voor gemeenten en afvalverwerkers de inzameling, verwerking en afvoer van oud papier en kartonPer gemeente of inzamelaar worden sluitende afspraken gemaakt over de wijze en frequentie van verwerking. Vangnedt verzorgt voor Van den Hende alle commerciële activiteiten. Variërend van het uitvoeren van een Europese aanbesteding tot de (handels) in- en verkoop van oud papier.  

Onze partners

Enkele referenties