Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de website van Vangnedt is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt voortdurend onderhouden. Vangnedt kan echter geen enkele garantie geven dat de weergegeven informatie volledig en/of juist is.

Vangnedt kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Vangnedt.
Vangnedt streeft ernaar dat de site permanent beschikbaar is. Vangnedt kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website van Vangnedt.

Win-Win voor iedereen!

Vangnedt voert het accountmanagement voor 9 recyclingbedrijven en 4 producenten van afvalgerelateerde producten bij gemeenten en afvalinzamelaars.

Via deze effectieve bundeling van verkoop en relatiebeheer biedt Vangnedt één totaalpakket met hoogwaardige recyclingoplossingen. Dit is zeer efficiënt en resulteert in een sterke reductie van afspraken, kosten en CO2-uitstoot!

Onze partners

Enkele referenties