Plastic afvalzakken

Vangnedt zet zich met RVC in voor duurzaam hergebruik van folies

Sturen op hergebruik van folies
Als lid van brancheorganisatie NRK (en mede-ondertekenaar van het verpakkingsconvenant) heeft RVC Industriële Verpakkingen zich verplicht een aanzienlijk percentage folies opnieuw te gebruiken. Dit om het restant op een verantwoorde manier te kunnen verwerken. Daarnaast bieden wij samen met Vangnedt de mogelijkheid om de afvoer van schoon PE-afval te organiseren voor aanbieders daarvan. Polyethyleen (PE), de basisgrondstof van deze folies, is een organisch product. Dit wordt vervaardigd uit aardolie en is als zodanig niet schadelijk voor het milieu.

RVC Industriële Verpakkingen zet een naverbrander in die verontreinigde omzet in schone lucht
Jaarlijks retourneren wij ca. 250.000 kg plastic voor hergebruik en/of recycling. Wij zetten ons op diverse manieren in om duurzamer te werken. Zo worden onze machines met hemelwater gekoeld in een gesloten systeem zodat deze geen schadelijke stoffen mee kunnen nemen. De gebruikte folies zijn allemaal recyclebaar en er worden geen weekmakers en/of zware metalen toegepast in de grondstoffen. Dit conform de “REACH-lijst”.

RVC innoveert continu om efficiënter te werken en het milieu te ontlasten
Dit onder andere door het promoten en rijden van elektrische auto’s. Inmiddels rijdt ons vrachtwagenpark voor 50% conform de recente Euro-6-norm. Het regenwater wordt gescheiden afgevoerd. De gebruikte reinigingsmiddelen (Etac) worden vakkundig en schoon gerecycled door Interchem. Hiermee verklaren zij aan RVC continu een ‘groene’ in- en uitvoer van chemicaliën.

Dit maakt RVC Industriële Verpakkingen tot een sociale en ecologische verantwoorde onderneming.

Onze partners

Enkele referenties