Profiel & Positionering

In de kern
Namens en in opdracht van een aantal gerenommeerde recyclingbedrijven (onze partners) verzorgt Vangnedt Nederland B.V. de marketing en sales van hun dienstverlening en het relatiebeheer. Ieder recyclingbedrijf is specialist in de recycling van een specifieke afvalstroom en heeft zo een unieke positie in het totaalpakket dat Vangnedt in de markt zet. Zij behoren allen tot de top-3 in hun marktsegment, werken landelijk en zijn betrokken en betrouwbare familiebedrijven.

Het betreft de afvalstromen Harde Kunststoffen, EPS, Tapijt, Textiel, Gips, Matrassen, Oud Papier en Karton, Hout en Glas, waarbij wij vooral focussen op de (gemeentelijke) overheden, maar tegelijkertijd ook inzamelbedrijven en (grote) primaire ontdoeners bedienen.

Daarnaast vertegenwoordigt Vangnedt naar dezelfde doelgroep enkele bedrijven die afvalgerelateerde producten leveren, zoals inzamelmiddelen voor buiten en binnen, plastic zakken en asbestzakken.

De naam Vangnedt
Letterlijk betekent Vangnedt: ‘Van Afval Naar Grondstoffen Nederland’ en staat voor waar wij naar streven. In diverse afvalstoffenplannen en wetgeving is opgenomen om de komende jaren tot een substantieel hoger hergebruik- en recyclingpercentage te komen. Vangnedt kan en wil hierin een waardevolle bijdrage leveren.

De naam Vangnedt is ook een knipoog naar Nedvang, de organisatie van bedrijven die een producentenverantwoordelijkheid hebben t.a.v. verpakkingen. Wij organiseren samen met onze partners de uitvoering en recycling van o.a. verpakkingsmaterialen en stromen die nog niet onder die feitelijke producentenverantwoordelijkheid zijn gebracht.

‘Ned’ staat voor Nederland; wij bieden recyclingoplossingen met een landelijke dekking. De ’t’ staat voor een vangnet dat symbool staat voor de bundeling van recyclingoplossingen en de samenwerking en verbinding(en) die we zoeken tussen onze partners en onze klantgroepen.

Onze meerwaarde voor u
Wij bieden enerzijds gemeenten en afvalinzamelaars een pakket aan (recycling)oplossingen en anderzijds onze partners een uitgebreid netwerk voor de acquisitie van afvalstromen voor hun recyclinginstallaties. Beide partijen kunnen rekenen op meer dan 30 jaar kennis en ervaring van Vangnedt c.q. zijn medewerkers in de branche. Daarmee is Vangnedt voor alle relaties een ter zake kundige, betrouwbare gesprekspartner.

Door de acquisitie voor meerdere (recycling)bedrijven te bundelen ontstaat een enorme reductie aan personeelskosten, kilometers en CO2 uitstoot en ontstaat één aanspreekpunt voor gemeenten en inzamelaars. Daarmee past het concept van Vangnedt uitstekend in de huidige tijd en leveren wij een bijdrage aan een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering voor alle partijen.

Vangnedt stelt zich nadrukkelijk niet op als trader of handelaar. Wij hebben bewust gekozen voor één partij per individuele deelstroom, committeren ons daaraan en presenteren ons zo naar de (potentiële) klantgroepen. Wij treden op namens onze partners, waarbij overeenkomsten tot stand worden gebracht rechtstreeks tussen klanten en de partners van Vangnedt. Wij zijn niet uit op korte termijn successen, maar streven naar lange termijn partnerships, zowel met onze primaire klant(groepen) als met onze partners.

Win-Win voor iedereen!

Vangnedt voert het accountmanagement voor 9 recyclingbedrijven en 4 producenten van afvalgerelateerde producten bij gemeenten en afvalinzamelaars.

Via deze effectieve bundeling van verkoop en relatiebeheer biedt Vangnedt één totaalpakket met hoogwaardige recyclingoplossingen. Dit is zeer efficiënt en resulteert in een sterke reductie van afspraken, kosten en CO2-uitstoot!

Vangnedt–team
Jan Wieger de With & Eric Kole

Onze partners

Enkele referenties