Recycling van harde kunststoffen

Van Werven logo

Harde kunststoffen voor hergebruik gereedmaken. Onze partner: Plastic Recycling Van Werven.

De ingenomen harde kunststoffen worden via een efficiënt proces gesorteerd, gereinigd en vermalen. Dit verwerkingsproces voldoet volledig aan de hoge eisen die de Europese afnemers van het halffabrikaat stellen. Zo maakt onze partner van hard kunststofafval weer hoogwaardige grondstof. Dit kan doordat men tientallen kunststof soorten van elkaar kan scheiden. Daarvoor worden voor een belangrijk deel in eigen huis ontwikkelde technieken als “sink-float”, ontijzering en infrarood toegepast. De, louter Europese, afnemers passen het halffabrikaat (de grondstof) uiteindelijk weer toe in nieuwe producten zoals kunststof kratjes, vaatjes en PVC buizen.

De feiten

Via milieustraten, afvalinzamelaars en productiebedrijven wordt er zo’n 150 miljoen kilo post-consumer kunststof bij onze partner Van Werven aangeboden. Voldoende om een mega-voetbalstadion te vullen. Dankzij deze leveranciers wordt zo’n 375.000 ton CO2 bespaard. Vrijwel 100% van al het kunststofafval wordt gerecycled in een closed loop. Van Werven is hierin marktleider in de Nederlandse markt en heeft inmiddels vestigingen in Engeland, Ierland, Polen, Zweden en België. De in eigen huis ontwikkelde technologieën worden ook hier toegepast. Van Werven heeft met haar afnemers duurzame relaties opgebouwd, waarmee samen acceptatie- en kwaliteitsprotocollen zijn ontwikkeld om zo ook gerecycled materiaal blijvend in nieuwe kunststof producten te kunnen blijven toepassen.

De Markt

De kunststofrecyclingmarkt gaat door een lastige fase. Enerzijds wordt grondstof uit olie (virgin granulaat)
tegen spotprijzen aangeboden bij producenten door de lage olieprijs. Anderzijds heeft Van Werven (vooral door Corona) een enorme vraaguitval gezien bij de industrie. Gelukkig heeft Van Werven in deze moeilijke omstandigheden toch onze productie en afzet (aangepast) kunnen doorzetten. Om een structurele en duurzame afzet naar de toekomst te kunnen blijven borgen zal er een soort van verplichte toepassing van secundair materiaal moeten komen. Van Werven is hier voorstander van en feitelijk betekent dit een stukje producentenverantwoordelijkheid voor ook deze sector.

Toegevoegde waarde van harde kunststoffen recycling via Vangnedt

 • 95% hergebruik van gerecyclede kunststoffen via een vertrouwd Nederlands familiebedrijf
 • afzet halffabrikaat in West-Europese kunststofindustrie
 • streven naar optimalisatie inzake social return
 • focus op behoud van werkgelegenheid en technologie-ontwikkeling in Nederland
 • gecertificeerd door ARGE Cyclos conform DKR-normen
 • sterk in het ontwikkelen van win-win-situaties via partnerships
 • levering van een transitiebijdrage van een lineaire naar een circulaire economie
 • participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de processen
 • vertrouwde partner voor klanten en leveranciers
 • een competitief prijsbeleid in combinatie met het nakomen van afspraken.
 • samenwerking met marktleider in dit segment
 • levering bijdrage aan het VANG-beleid, het vernieuwde Landelijk Afvalstoffenplan en de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Het bovenstaande onderstreept onze visie op het bevorderen van circulariteit binnen Europa.
Secundair plastic heeft de toekomst!

Uw belang mbt afvalverwerking en -recycling is het Vangnedt belang

Vangnedt brengt partijen bij elkaar in een streven naar optimalisatie van afvalrecycling in een breed spectrum. Zo creëert Vangnedt meerwaarde voor alle betrokkenen.

Meer info? Neem contact op.

Onze partners

Enkele referenties