Glasrecycling

Recycling van flessenglas. Onze partner:  Noctua GmbH

Glas: oneindig recyclen…

Elke fles of potje kan oneindig vaak gerecycled worden, zonder kwaliteitsverlies. Dat bespaart grondstoffen en energie ten opzichte van de productie van nieuw glas uit zand, kalk en soda. Maar liefst 86% van de glazen verpakkingen in Nederland wordt gerecycled.

Glas wordt veelal op kleur gesorteerd, dat kan aan de bron of achteraf bij de recyclers van het glas. Het glas wordt door een geavanceerde scheidingsinstallatie geleid met als eindresultaat een zeer zuivere grondstof, waarbij nog slechts 10 gram vervuiling op 1000 kg product valt te meten. Verontreinigingen als keramiek, organisch afval, steen, kunststoffen etc. worden verwijderd in verschillende processtappen. De op kleur- en formaat geproduceerde glasscherven worden vervolgens geleverd aan de glasfabrieken, voor de productie van nieuw glas.

Markt: Ondercapaciteit en sterke oligopolisatie in de verwerking van Glas

In totaal komt er in Nederland ca. 375.000 ton aan flessenglas vrij bij huishoudens. Dat komt neer op ongeveer 22 kg per inwoner. Ca 70% van dit glas wordt in Nederland verwerkt. Ongeveer 30% wordt geëxporteerd naar buurlanden als Duitsland en België.

Door fusies en overnames is er momenteel nog maar één verwerker van flessenglas in Nederland over. Vangnedt, met haar partner Noctua Gmbh, biedt aanbieders en inzamelaars van glas alternatieve oplossingen. Met Vangnedt valt er dus wat te kiezen!

Samenwerking & Partners in de keten.

Noctua, onze partner voor glasrecycling, heeft een jarenlange ervaring in de advisering, vermarkting en regievoering van diverse recyclingstromen in Europa in het algemeen en die van recycling van glas in het bijzonder. Zij hebben jarenlang voor en in opdracht van de glasindustrie gewerkt. Zij kennen derhalve de mores en de dynamiek van deze sector op hun duimpje.

Samen met Vangnedt legt Noctua de verbinding tussen gemeentelijke overheden en de glasindustrie. Zoals geschetst, kenmerkt de Nederlandse glasmarkt zich vooral door beperkte verwerkingscapaciteit en dominantie van 1 recycler van glas. Vangnedt en Noctua zorgen voor een alternatief c.q. alternatieven en dat er dus voor u blijvend iets te kiezen valt.

Vangnedt en Noctua hebben de beschikking over verwerkingscontingenten bij een aantal gerenommeerde glasrecyclers in Europa.

Onze partners

Enkele referenties