Advies

In de kern
Namens en in opdracht van een aantal gerenommeerde recyclingbedrijven verzorgt Vangnedt de marketing, acquisitie en het beheer van recyclingstromen.

Het betref onder andere: Harde kunststoffen, EPS, Tapijt, Textiel, Matrassen en Glas, waarbij wij vooral  (gemeentelijke) overheden, inzamelbedrijven en (grote) primaire ontdoeners bedienen.

De naam Vangnedt
Letterlijk betekent Vangnedt: ‘Van Afval Naar Grondstoffen Nederland’ en staat voor waar wij naar streven. In diverse afvalstoffenplannen en wetgeving is opgenomen om de komende jaren tot een substantieel hoger hergebruik- en recyclingpercentage te komen. Vangnedt kan en wil  hierin een  waardevolle bijdrage leveren.

De naam Vangnedt is ook een knipoog naar Nedvang, de organisatie van bedrijven die een producentenverantwoordelijkheid hebben t.a.v. verpakkingen.
Wij organiseren samen met onze partners de uitvoering en recycling van o.a. verpakkingsmaterialen en stromen die nog niet onder die feitelijke producentenverantwoordelijkheid zijn gebracht.

‘Ned’ staat ook voor Nederland, de basis waarin we landelijke dekking bieden. De ’t’ staat voor de samenwerking en verbinding(en) die we zoeken tussen onze partners en onze klantgroepen.

Onze meerwaarde voor u
Vangnedt verzorgt (exclusief) voor een tiental recyclingbedrijven de sales en/of marketing richting gemeenten en/of bedrijven. Voor deze partnerbedrijven verrichten wij de acquisitie, het beheer van inputstromen en in een aantal gevallen ook de afzet van gereed product. Onze partners, allen sterke specialisten op één deelstroom, behorend tot de top-3 in hun marktsegment werken landelijk en zijn betrokken en betrouwbare familiebedrijven. Dit betekent dat wij nadrukkelijk kiezen voor één partij per individuele deelstroom, committeren ons daaraan en presenteren ons zo naar (potentiële) klantgroepen.

Vangnedt stelt zich nadrukkelijk niet op als trader of handelaar. Wij treden op namens onze partners, waarbij overeenkomsten tot stand worden gebracht rechtstreeks tussen klanten en de partners van Vangnedt. Wij zijn niet uit op korte termijn successen, maar streven naar lange termijn partnerships, zowel met onze primaire klant(groepen) als met onze partners.

Gedurende meer dan 20 jaar is door Vangnedt c.q. haar medewerkers een gedegen en grondige kennis/expertise van de afvalmarkt opgebouwd. Op die manier zijn wij de terzake kundige, betrouwbare gesprekspartner voor  partners en klanten.

De kracht van Vangnedt voor recyclingbedrijven:
• Uitstekend netwerk bij beleidsbepalers en uitvoerenden bij overheden én bij afvalbedrijven
• Vangnedt is belangenbehartiger namens haar partners en geen trader
• Landelijke dekking tegen relatief lage kosten door samenwerking binnen het agentschap
• Lange termijn partnerships met primaire klantgroepen in plaats van korte termijn klant-leverancier relatie
• Transparantie in marktinformatie: informatie van/door ons is informatie van/voor onze partner(s)
• Flexibiliteit in (plan van) aanpak: partner bepaalt de prioriteit en in overleg wordt het salesplan opgesteld
• Nuchtere en praktische no-nonsense approach combineren wij met meedenken/ en praten op beleidsniveau
• Wij begrijpen en spreken de taal van de ondernemer én de ambtenaar.

Win-Win voor iedereen!

Vangnedt voert het accountmanagement voor 9 recyclingbedrijven en 4 producenten van afvalgerelateerde producten bij gemeenten en afvalinzamelaars.

Via deze effectieve bundeling van verkoop en relatiebeheer biedt Vangnedt één totaalpakket met hoogwaardige recyclingoplossingen. Dit is zeer efficiënt en resulteert in een sterke reductie van afspraken, kosten en CO2-uitstoot!

Onze partners

Enkele referenties