PMD

Recycling van PMD. Onze partner: Texned

Tussen 2009 en 2018 steeg de hoeveelheid kunststofverpakkingsafval dat in Nederland wordt (na)gescheiden met maar liefst 700%! 

Dit tekent de stormachtige ontwikkeling in dit segment van de markt. Door het invoeren van een verpakkingsbelasting, werden de inzameling en verwerking van verpakkingskunststoffen gestimuleerd en kenden een stormachtige ontwikkeling. Inmiddels wordt er in Nederland 400.000 ton aan PMD materiaal ingezameld en verwerkt. Hiervan wordt ongeveer 130 Kt in het buitenland verwerkt; waarvan Texned een substantieel deel voor haar rekening neemt, in nauwe samenwerking met Vangnedt. 

PMD van bedrijven 

Inmiddels wordt er in nagenoeg elke gemeente in Nederland PMD (na)gescheiden.  

We staan aan de vooravond van de inzameling van PMD bij bedrijven. Dit gebeurt nu nog op basis van vrijwilligheid. Daar zal in de toekomst verandering in gaan komen. De verwachting is dat doverheid ook aan het (verpakkend) bedrijfsleven verdere regelgeving gaat opleggen. Texned en Vangnedt zijn er klaar voor om deze bedrijven te faciliteren in de recycling en verwerking van deze afvalverpakkingsstroom. 

 

 

 

Onze partners

Enkele referenties