Meer recyclen tegen lagere kosten

Onze meerwaarde voor recyclingbedrijven
Vangnedt verzorgt (exclusief) voor een achttal recyclingbedrijven de sales en accountbehandeling richting gemeenten en afvalinzamelaars. Voor onze partners verzorgen wij de acquisitie, het beheer van inputstromen en in een aantal gevallen ook de afzet van gereed product. Onze partners – allen sterke specialisten op één deelstroom – behorend tot de top-3 in hun marktsegment werken landelijk en zijn betrokken en betrouwbare familiebedrijven. Dit betekent dat wij nadrukkelijk kiezen voor één partij per individuele deelstroom, committeren ons daaraan en presenteren ons zo naar (potentiële) klanten.

Vangnedt stelt zich nadrukkelijk niet op als trader of handelaar
Wij brengen overeenkomsten tot stand tussen onze klanten en de partners. Wij zijn niet uit op korte termijn successen, maar streven naar lange termijn partnerships, zowel met onze primaire klant(groepen) als met onze partners. Gedurende meer dan 30 jaar is door Vangnedt een gedegen en grondige kennis/expertise van de afvalmarkt opgebouwd. Op die manier zijn wij de ter zake kundige, betrouwbare gesprekspartner voor partners en klanten.

De kracht van Vangnedt voor recyclingbedrijven:
• Uitstekend netwerk bij beleidsbepalers en uitvoerenden bij overheden én bij afvalbedrijven
• Vangnedt is belangenbehartiger namens haar partners en geen trader
• Landelijke dekking tegen relatief lage kosten door samenwerking binnen het agentschap
• Lange termijn partnerships met primaire klantgroepen in plaats van korte termijn klant-leverancier relatie
• Transparantie in marktinformatie: informatie van/door ons is informatie van/voor onze partner(s)
• Flexibiliteit in (plan van) aanpak: partner bepaalt zelf de prioriteitsstelling en in overleg wordt het salesplan opgesteld
• Nuchtere en praktische no-nonsense approach combineren wij met meedenken en praten op beleidsniveau
• Wij begrijpen en spreken de taal van de ondernemer én de ambtenaar.

Stel ons uw vraag

Win-Win voor iedereen!

Vangnedt voert het accountmanagement voor 9 recyclingbedrijven en 4 producenten van afvalgerelateerde producten bij gemeenten en afvalinzamelaars.

Via deze effectieve bundeling van verkoop en relatiebeheer biedt Vangnedt één totaalpakket met hoogwaardige recyclingoplossingen. Dit is zeer efficiënt en resulteert in een sterke reductie van afspraken, kosten en CO2-uitstoot!

Onze partners

Enkele referenties